SRIS

Arnoldo skeltadantė
Pildyti stebėjimo anketą

Arnoldo skeltadantė

(lot. Fissidens arnoldii)

  • Karalystė: Augalai (lot. Plantae)
  • Tipas: Samanos (lot. Bryophyta)
  • Klasė: Lapsamanės (lot. Bryopsida)
  • Sąrašas: LR saugomų rūšių sąrašas

IUCN įvertinimas

VU D1+2

Biologija ir ekologija

Žalioji samana. Stiebas status, vos 2–3 mm aukščio, nuo trijų iki penkių lapų porų ant stiebo išsidėstę dviem eilėmis. Lapai pailgai liežuviški, be pakraščio, dažniausiai lygiais arba neryškiai rinčiuotais kraštais, buka viršūne. Auga netankiomis vejomis arba telkinėliais. Dvinamės samanos. Sporinė kiaušiniška, tiesi ir stati. Auga drėgnose augavietėse, dažniausiai palei upelius ar jų vagoje ant vandens skalaujamų akmenų ar uolienų.

Populiacijos gausumas

Arnoldo skeltadantės radavietės nutolusios viena nuo kitos, populiacija fragmentiška. Dažniausiai aptinkama ant pavienių nedidelių akmenų. Kiek gausesnė populiacija aptinkama Joniškio r. Vilkijos upelyje. Visose radavietėse gausu sporifikuojančių individų.

Grėsmės ir apsauga

Jautri vandens lygio svyravimams. Substratai, ant kurių auga šios samanos, turi būti ne nuolat apsemti vandeniu, bet ilgesnį laiką skalaujami, todėl populiacijoms kenkia tiek nuolatinis upelių išdžiūvimas, tiek per didelis vandens lygio pakilimas. Ant neskalaujamų substratų gali pradėti kauptis humuso ar dirvos sluoksnis, tuomet, vykstant natūraliai sukcesijai, įsivyrauja kitos samanos. Iš netoli gyvenamųjų vietovių esančių upelių akmenys gali būti išimami ir panaudojami įvairiems statiniams.

Paplitimas

Rūšis paplitusi Europoje ir Šiaurės Amerikoje įvairiose klimato juostose. Žemumų rūšis, kalnuose neaptinkama. Visoje Europoje reta. Šiauriau Lietuvos žinoma tik Latvijoje ir Estijoje. Lietuvoje buvo aptikta penkiose vietovėse Alytaus, Anykščių, Joniškio, Vilkaviškio ir Vilniaus r.

Summary

This species is known to be found in five localities in various parts of Lithuania. The species grows on stones near the banks or in the beds of rivulets.

Informacijos šaltiniai

Jukonienė, 2003a.