SRIS

Dokumentacija

Anketos

Prisijungę prie sistemos galite peržiūrėti visas savo pateiktas stebėjimo anketas. Jei esate prisijungę kaip savo įmonės darbuotojas, matysite ne tik savo, bet ir kitų kolegų užpildytas anketas.

Nauja stebėjimo anketa

Norint įvesti naują stebėjimo anketą spustelėkite mygtuką Nauja stebėjimo anketa.

Atsidariusioje formoje, reikia užpildyti reikalingus duomenis:

 • Rūšis – pasirinkite iš sąrašo arba pradėkite vesti pavadinimą, kad sumažintumėte pasirinkimo galimybes sąraše.
 • Individų skaičius – nurodykite stebėtą individų skaičių.
 • Stebiu dalyje ploto – jei individai stebimi dideliame plote, tuomet galima suskaičiuoti individus tik dalyje ploto ir nurodyti to ploto išmatavimus atitinkamu matavimo vienetu: centimetrais, metrais.
 • Veiklos požymiai – prie kai kurių rūšių reikia nurodyti veiklos požymį.
 • Vystymosi stadija – prie kai kurių rūšių reikia nurodyti vystymosi stadiją.
 • Buveinė, elgsena, ūkinė veikla ir kita informacija – laisvu tekstu apibūdinkite rūšies buveinę, gyvūno elgseną, kokią vykdoma ūkinė veikla ir nurodykite kitą informaciją.
 • Žemėlapis – žemėlapyje privaloma nurodyti stebėtos rūšies vietą. Vietą galima nurodyti pažymint tašką, nubrėžiant liniją arba plotą.
 • Nuotraukos – jei įmanoma, pridėkite nuotraukas, kuriose matoma stebėta rūšis.
 • Stebėjimo data – būna automatiškai užpildoma, bet jei stebėjimas įvyko anksčiau nei pildoma anketa, nurodykite stebėjimo datą.
 • Stebėtojas – įrašomas stebėtojo vardas bei pavardė.
 • Šaltinis – pasirinkite, pagal kokį šaltinį pildote anketą.

Sprendimas apie apie anketos pateikimą

Užpildžius anketą, ją turi patikrinti tos rūšies ekspertas, tad pradžioje anketos būsena yra Pateikta. Gali būti, kad ekspertas tikrindamas anketą grąžina teikėjui. Tuomet anketos pateikėjas gauna el. paštu laišką, o sistemoje tokios anketos būsena yra Grąžinta taisymui. Jeigu anketos duomenys yra patikrinti ir ekspertas patvirtina, kad stebėta ta rūšis, tuomet anketos būsena tampa Patvirtinta. Jei ekspertas nepatvirtina pateiktos anketos, jos būsena tampa Atmesta